Daily Archives: February 17, 2017


Michael Jackson reading newspapers
Cuốn sách mới có cái tên khá “kêu” – Bất khả xâm phạm: Cuộc đời kỳ lạ và cái chết bi kịch của Michael Jackson của nhà báo Randall Sullivan cung cấp những thông tin gây tranh cãi về Vua pop. Sullivan, một nhà báo nổi tiếng của Mỹ, đã […]

Michael Jackson – suốt đời là đứa trẻ