MJ News

“MJ News”: Nơi đăng tin những tin liên quan đến Michael Jackson. Như đã nói ở phần “MJFCVN là gì?”, các bạn hãy lưu ý rằng MJFCVN sẽ đăng tải tất cả những tin tức dù tiêu cực hay tích cực để mọi người có cái nhìn khách quan nhất.