Connect


MJFCVN hoạt động chủ yếu trên website mjfcvn.org, Facebook fanpage mjfcvnofficial và kênh Youtube mjfcvnvideos

Tuy nhiên, bạn có thể kết nối với MJFCVN tại nhiều kênh khác nhau:

LET’S CONNECT!
Website ► http://mjfcvn.org
Youtube ► http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=mjfcvnvideos
Facebook Fan Page ► http://facebook.com/mjfcvnofficial
Instagram ►https://www.instagram.com/mjfcvnofficial/
Twitter ► http://twitter.com/mjfcvnofficial
Google+ ► https://plus.google.com/u/0/103149001437653482159
Pinterest ►https://www.pinterest.com/tumichaelonline
Tumblr ►http://mjfcvn.tumblr.com/