[Lời dịch] Ain’t No Sunshine

Michael Jackson Art

Bạn từng bao giờ muốn có một thứ gì đó
Mà bạn biết rằng bạn không thể có được
Bạn càng biết rằng bạn không thể có nó bao nhiêu
Bạn lại càng muốn có nó
Và một ngày, bạn có được nó
Thật là tốt biết bao
Nhưng nó cũng giống như cô nàng của tôi
Khi nàng ở quanh tôi
Tôi cảm thấy thật tốt, thật là tốt
Nhưng ngay lúc này đây, tôi thấy thật lạnh lẽo, thật lạnh lẽo
Thấm vào tận xương tủy

Chẳng còn nắng ấm nữa khi nàng ra đi
Chẳng còn chút ấm áp nào nữa khi nàng rời xa
Chẳng còn nắng ấm nữa khi nàng ra đi
Và nàng luôn muốn đi thật là lâu
Bất cứ lúc nào khi nàng rời xa

Tự hỏi lúc này nàng đang ở đâu
Tự hỏi rằng nếu nàng ở lại
Chẳng còn nắng ấm nữa khi nàng ra đi
Và căn nhà này chẳng còn là nhà nữa
Bất cứ lúc nào khi nàng rời xa

Tôi biết, tôi biết, tôi biết chứ…
Ôi tôi phải để nàng đi
Tôi phải để nàng được yên ổn
Chẳng còn nắng ấm nữa khi nàng ra đi

Chẳng còn nắng ấm nữa khi nàng ra đi
Mỗi ngày qua chỉ còn bóng tối
Chẳng còn nắng ấm nữa khi nàng ra đi
Và căn nhà này chẳng còn là nhà nữa
Bất cứ lúc nào khi nàng rời xa

Comments

comments