[Lời dịch] “They Don’t Care About Us” – Họ chẳng thèm quan tâm đến chúng tôi | Michael Jackson

Michael Jackson Art

Một bài hát rất hay của Micheal về quyền con người. Bạn có thể thấy bài hát này quá hay và nghe đi nghe lại rồi nhảy theo giai điệu bài hát này lúc nào không hay!

They Don’t Care About Us

(Trẻ em nói và vỗ tay)

Tất cả những gì tôi muốn nói là
Họ không thật sự quan tâm đến chúng tôi
[x3]
(Đừng lo những gì người ta nói, chúng tôi đã hiểu cái sự thật về điều đó)
(Quá đủ những thứ rác rưởi này rồi)

(Michael Jackson):
Người lao động, người mệt mỏi (1)
Mọi người đã trở nên tệ hại
Tình trạng, trầm trọng thêm
Ai cũng viện lý lẽ
Trong buồng công cộng, trên tin tức
Mọi người, ma túy (từ lóng)
Pằng pằng, bắn chết
Mọi người bị điên hết rồi

Tất cả những gì tôi muốn nói là
Họ không thật sự quan tâm đến chúng tôi
[x2]

Đập tôi, ghét tôi
Anh cũng không bao giờ có thể làm nhụt chí tôi
Bắt buộc tôi, làm tôi hồi hộp
Anh không bao giờ có thể giết tôi
Khinh tôi, kiện tôi
Mọi người đều ăn hiếp tôi
Đá tôi, khinh tôi
Chớ có bôi đen hay tô trắng tôi

Tất cả những gì tôi muốn nói là
Họ không thật sự quan tâm đến chúng tôi
[x2]

Giờ hãy nói tôi nghe điều gì đã xảy đến với cuộc đời tôi
(“become of”: xảy đến, xảy ra cho)
Tôi có một người vợ và hai đứa con, những người yêu tôi
Tôi là nạn nhân của sự tàn bạo của cảnh sát, không
Tôi mệt vì là nạn nhân của sự thù ghét
Các người đang cưỡng hiếp lòng tự trọng của tôi
(Các người đang lấy mất đi lòng tự trọng của tôi)
Ôi, xin hãy vì Chúa
Tôi mong đợi thiên đàng thực thi điều tiên tri
Hãy cho tôi tự do

Kẻ quá khích, kẻ quá cuồng (1)
Mọi người trở nên tệ hại
Náo động, tích trữ
Ai cũng viện lý lẽ
Trong buồng công cộng, trên tin tức
Mọi người, ma túy (từ lóng)
Người xấu xa, tống tiền
Thảy người anh em vào tù

Tất cả những gì tôi muốn nói là
Họ không thật sự quan tâm đến chúng tôi
[x2]

Giờ hãy nói tôi nghe điều gì xảy đến với những quyền của tôi
Có phải tôi vô hình vì anh phớt lờ tôi?
Lời tuyên bố của anh hứa với tôi quyền tự do không điều kiện, không
Tôi mệt vì phải là nạn nhân của sự tủi hổ
Họ thảy tôi vào một tầng lớp với một cái tên tồi tệ
Tôi không tin được đây là vùng đất mà từ đó tôi đã đến

Anh biết tôi thật sự ghét nói ra điều đó
Chính phủ không muốn nhìn thấy
Nhưng nếu Tổng thống Roosevelt còn sống
Ông ta sẽ không để nó như thế này đâu, không, không

Kẻ quá khích, kẻ quá cuồng (1)
Mọi người trở nên tệ hại
Tình trạng, tích trữ
Mọi người, kiện tụng
Đánh tôi, đập tôi
Anh không bao giờ có thể xử tệ với tôi (coi tôi như rác)
Đánh tôi, đá tôi
Anh không bao giờ có thể dồn bí tôi

Tất cả những gì tôi muốn nói là
Họ không thật sự quan tâm đến chúng tôi
[x2]

(Guitar solo)

Họ chỉ không muốn thấy một số điều trong cuộc đời
Nhưng nếu Martin Luther còn sống
Ông ta sẽ không để nó như thế này đâu, không

Kẻ quá khích, kẻ quá cuồng (1)
Mọi người trở nên tệ hại
Tình trạng, chia ly
Ai cũng viện lý lẽ
Trong buồng công cộng, trên tin tức
Mọi người, ma túy (từ lóng)
Đá tôi, khinh tôi
Chớ có chụp mũ hay sửa sai tôi

(Vỗ tay):

Tất cả những gì tôi muốn nói là
Họ không thật sự quan tâm đến chúng tôi
[x6]
Hây hây hô (âm thanh)

——————-

skinhead, deadhead, everybody gone bad
situation, aggravation, everybody allegation
in the suite, on the news, everybody dog food
bang bang, shock dead, everybodys gone bad.

chorus:
all i wanna say is that
they don’t really care about us
all i wanna say is that
they don’t really care about us

beat me, hate me, you can never break me
will me, thrill me, you can never kill me
chew me, sue me, everybody do me
kick me, hike me, don’t you black or white me

 

tell me what has become of my life
i have a wife and two children who love me
i am the victiom of police brutality, now.
i’m tired of being the victim of hate,
you’re rapin’ me of my pride
of for god’s sake
i look to heaven to fulfill its prophecy….
set me free

skinhead, deadhead, everybody gone bad
trepidation, speculation, everybody allegation
in the suite, on the news, everybody dog food
black man, black mail, throw the brother in jail

 

tell me what has become of my rights
am i invisible cause you ignore me?
your proclamation promised me free liberty, now.
i’m tired of being the victim of shame
they’re throwing me in a class with a bad name
i can’t believe this is the land from which i came.
you know i really do hate to say
the government don’t wanna say
but if roosevelt was livin’,
he would’t let this be, no no.

skinhead, deadhead, everybodys gone bad
situation, speculation, everybody litigation
beat me, bash me, you can never trash me
hit me, kick me, you can never get me

 

some things in live they just don’t wanna see
but if martin luther was livin’
he wouldn’t let this be

skinhead, deadhead, everybody’s gone bad
situation, segregation, everybody allegation
in the suite, on the news, everybody dog food
kick me, hike me, don’t you wrong or right me

Comments

comments