học nhảy michael jackson


Michael Jackson Art
Tú Michael và MJFCVN kết hợp tổ chức một lớp dạy nhảy Moondancing (nhảy theo phong cách của Michael Jackson). Đây là lớp duy nhất tại Hà Nội có sự tham gia giảng dạy trực tiếp của thầy Tú Michael – Moondancer hàng đầu Việt Nam. Xin vui lòng điền […]

Đăng Ký Lớp Học Nhảy Michael Jackson Tại Hà Nội


Michael Jackson Art
Nếu bạn muốn học cách nhảy của Michael Jackson thì trước hết phải biết quan sát và nhận xét các video nhảy Michael Jackson bất kỳ trên mạng. Trước đây mình đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần các clip Michael Jackson biểu diễn để tìm được […]

Học nhảy Michael Jackson nên bắt đầu từ đâu?
Trong một buổi phỏng vấn Tú Michael, có một đoạn như sau: – Khó nhất khi nhảy Moondancing của Michael Jackson theo anh là gì? Khi nhảy Moon Dancing chia thành ba yếu tố là cơ thể, tâm trí, và linh hồn. Nếu nhảy Moondancing chỉ là người đội mũ […]

Moondancing chỉ là copy những bài biểu diễn của Michael ...