michael jackson dance
Michael Jackson Art
Đây là bài hát cực kỳ cảm động mà Michael Jackson dành cho các con của mình: Đã có lúc cha chỉ có một mình Bị lạc trong thế giới toàn người xa lạ Cha không biết tin ai Chỉ có một mình, cha hoàn toàn cô đơn Rồi các […]

[Lời dịch] “You are my life” – Các con là ...Trong một buổi phỏng vấn Tú Michael, có một đoạn như sau: – Khó nhất khi nhảy Moondancing của Michael Jackson theo anh là gì? Khi nhảy Moon Dancing chia thành ba yếu tố là cơ thể, tâm trí, và linh hồn. Nếu nhảy Moondancing chỉ là người đội mũ […]

Moondancing chỉ là copy những bài biểu diễn của Michael ...