michael jackson news


Michael Jackson reading newspapers
“Không được biết đến như là một trong những Casanovas lớn (hiểu nôm na là Sở Khanh) của thế giới. Tuy nhiên, Michael Jackson rất đào hoa và mạnh mẽ trong chuyện ấy. Khi anh kết hôn với con gái của Elvis Lisa-Marie Presley, cặp đôi khóa mình trong một […]

[18+] “Michael Jackson Đã Sinh Hoạt Tình Dục Một Tuần ...